UWALNIAMY OD
KOSZTÓW
UKRYTYCH
NAWET DO 50%

PARE SŁÓW O NAS I NASZEJ MISJI

Generują je zakupy węży w rolkach, czyli więcej niż potrzeba. Możesz kupić pocięte na wymiar, więc nie zamrozisz środków na niepotrzebny magazyn i wyeliminujesz koszt odpadów oraz ich utylizacji. Kolejnymi są koszty: pracowników, stanowiska pracy, narzędzi i mediów. Ktoś musi zająć się cięciem węży z rolki. Nasze będą pocięte na wymiar i oznaczone, a mogą zawierać instrukcje poprawnego montażu, aby twoi pracownicy produkcyjni mogli przyspieszyć pracę

Potencjał i bezpieczeństwo

Działamy od 1997 roku. Generujemy obrót ok. 10 mln zł ¹ . Posiadamy potencjał produkcyjny ok. 600 tys. elementów rocznie (max 1.6 mln) ², mamy bezpieczny standing finansowy ³ i ubezpieczony kredyt kupiecki ⁴ . Jesteśmy ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków na kwotę 3.8 mln zł. Mieścimy się na powierzchni 1.7 tys. m² . Dostarczamy produkty spełniające standardy seryjnej produkcji do ponad 40 klientów OEM z Polski, Skandynawii i Europy Zachodniej.

Łączymy się z Sati Group

Rozpoczęliśmy proces łączenia z producentem węży – Sati Group, naszym dotychczasowym dostawcą, który ma 50 lat doświadczenia, obsługuje ponad 1.700 klientów z 50 państw świata i
generuje obrót ok 40 mln € rocznie. Posiada zakłady produkcyjne we Włoszech i Turcji. Centrala mieści się w Bolonii i zajmuje powierzchnię ponad 20 tys. m 2 . Ofertę handlową stanowią węże
przemysłowe, taśmy gumowe, taśmy transportujące oraz uszczelnienia.

Zaawansowana produckja

Odbywa się na automatycznych liniach, wspierana przez technologię Cloud Computing, która zarządza procesami rozwijania, pomiaru, cięcia węży, nadruku powierzchniowego oraz drukarkami etykiet. Stale monitorujemy obciążenie produkcji (CPT: 67%)  , których dostawy realizowane są na czas (DOT: 93%), zapewniając wysoką jakość wykonania (FPY: 99.8%)  . Wdrożyliśmy trzystopniową kontrolę jakości. Legitymujemy się ważnym certyfikatem ISO 9001  i rozwijamy się w obszarze Lean Manufacturing.

Standardy korporacyjne

Opracowaliśmy model biznesowy USP (Unique Selling Proposition), dzięki któremu możemy zaproponować klientom atrakcyjną ofertę. Opracowaliśmy ścieżkę rozwoju w oparciu o model Tuckmana i określiliśmy miejsce w którym aktualnie jesteśmy. Wyznaczyliśmy cele krótko i długoterminowe w ramach modelu Hosin Kanri (tzw. Strategy Deployment). Wprowadziliśmy w życie kodeks etyki w biznesie (tzw. compliance) promujący standardy uczciwości, szacunku i przestrzegania prawa przez naszych pracowników. Stale monitorujemy 20 głównych parametrów firmowych (tzw. KPI), które omawiamy podczas comiesięcznych spotkań Zarządu i Kierownictwa.

ISO 9001: 2015-10

Posiadamy aktualny certyfikat, którego wdrożenie przyczyniło się do optymalizacji naszego procesu produkcji, kontroli jakości, oceny dostawców, wdrożenia kluczowych parametrów KPI oraz przyjęcia
celów krótko i długoterminowych.

Lean Manufacturing

Przyjęliśmy cele systemu zarządzania procesem produkcji i kontroli jakości, aby zapewnić naszym klientom produkty spełniające wysokie wymagania, a jednocześnie wytwarzać je walcząc ze wszelkim marnotrawstwem i eliminowaniem niepotrzebnych operacji po swojej stronie.

Kodeks etyczny / Compliance

Wprowadziliśmy w życie kodeks etyki w biznesie (tzw. compliance) promujący standardy uczciwości, szacunku i przestrzegania prawa przez naszych pracowników aby spełnił wysokie standardy
europejskie.

Nagroda GIS

Otrzymaliśmy nagrodę Głównego Inspektora Pracy za osiągnięcia w dziedzinie nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, prewencji zagrożeń zawodowych oraz bezpieczeństwa prawa pracy, które zostało zweryfikowane podczas kilkumiesięcznego audytu.

Agenda 2030

Włączamy się w realizację Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju, aby być częścią globalnych zmian zachodzących w wymiarach: gospodarczym, społecznym oraz środowiskowym.
Przyjęliśmy cele w ramach: wzrostu gospodarczego i godnej pracy, innowacyjności w przemyśle, równości płci, odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji oraz działań w dziedzinie ochrony klimatu.

Strategy Deployment

Wyznaczyliśmy cele krótko i długoterminowe 2023 – 2026, które mają przyczynić się do wzrostu rentowności, dalszego podnoszenia atrakcyjności oferowanego produktu oraz atrakcyjności miejsca pracy dla bieżących i nowych pracowników.

¹ Dane za rok 2022
² Dla węży PVC ze spiralą stalową, DN25, L=1.5mt, uwzględnione cięcie spirali i drukowanie powierzchniowe
³ Raport Euler Hermes z dn. 12.X.2022
⁴ Aktualne ubezpieczenie w Euler Hermes
⁵ Dane za rok 2022
⁶ Dane za rok 2022
⁷ Certyfikat ważny do 30.VIII.2024