Zestawy węży, rurek, kabli i przewodów, które
skracają czasy produkcyjne i eliminują koszty ukryte

Smart OEM kits

Zestawy węży, rurek, kabli i przewodów
które skracają czasy
produkcyjne i eliminują
koszty ukryte

Smart kits:

Smart kits:

Smart kits:

Smart kits:

Węże w tradycyjnych rolkach

Węże w tradycyjnych rolkach

Węże w tradycyjnych rolkach

Eko industrie

Mocno redukują koszty zakupu i czasy produkcyjne

To zestawy, węży, rurek i kabli pociętych na odpowiednią długość, na których mogą być zamontowane żądane
akcesoria, aby eliminować koszty przygotowania po twojej stronie. Każdy z odcinków będzie odpowiednio oznaczony, aby skracać czasy identyfikacji oraz eliminować błędy podczas montażu. Gotowe produkty mogą być łączone w wiązki, spakowane w odpowiedniej kolejności, aby ich wyciąganie było zsynchronizowane z każdą operacją produkcyjną. Każdy zestaw może zawierać check-listy informujące o zawartości i miejscach przeznaczenia oraz instrukcje poprawnego montażu czytelne dla pracowników bez doświadczenia, a nawet nie znających języka lokalnego.

Cięcie węży

Znakowanie węży

Instalowanie akcesoriów

Tniemy węże na żądaną długość i znakujemy je. Instalujemy na nich opaski, złącza, osłony i inne akcesoria. Drukujemy informacje na wężu lub na etykietach.

Łączenie węży w wiązki

Pakowanie w kolejności

Znakowanie kartonów

Łączymy węże w wiązki, które układamy w odpowiedniej kolejności, zgodnej z procesem produkcyjnym. Oznaczamy również kartony.

Check-Listy

Instrukcje montażu

Raporty redukcji kosztu (TCO)

Zestawy zawierają check-listy z informacją o produktach w kartonie oraz instrukcje montażu, czytelne również dla pracowników bez doświadczenia technicznego, a nawet znajomości języka lokalnego.

Obniżamy koszty zakupu i
produkcji

Dzięki naszym zestawom wyeliminujesz: zakupy większej ilości węży niż potrzeba, powstawanie odpadów po cięciu z rolki wraz z kosztami ich utylizacji, czy koszt magazynowania i obsługi nadwyżek. Zestawy smart OEM kits eliminują wszystkie wymienione problemy.

Skracamy czasy pracy

Od węży, poprzez wiązki, na opakowaniach kończąc, stosujemy odpowiednie znakowanie, aby przyspieszyć identyfikację. Zestawy uzupełniamy indywidualnie projektowanymi instrukcjami montażu, aby nawet niedoświadczeni, czy nie mówiący w lokalnym języku pracownicy, szybko i bezbłędnie wykonali pracę.

Pokrywamy koszty wdrożenia

Wdrożenie smart OEM kits wymaga weryfikacji bieżącej dokumentacji technicznej, np. długości, oznaczeń węży i miejsc przyłączeniowych. Dedykowany do tego zespół wdrożeniowy Eko Industrie weźmie tą pracę na siebie, żeby zaoszczędzić twój czas i pieniądze.

Eko industrie

Przykładowe komponenty

ECONOMY

MEDIUM

PREMIUM

Cięcie węży na wymiar

Drukowanie informacji na wężu

Pakowanie zestawów do kartonów

Naklejanie etykiet informacyjnych

Projektowanie instrukcji montażu

Opaski i zatyczki

Kompletowanie

Instalowanie

Łączenie węży w wiązki

Układanie wiązek w odpowiedniej kolejności

Pokrycie kosztów wdrożenia przez Eko Industrie

Rozwój sprzedaży
węży przemysłowych

1997-2017

Rozwój sprzedaży
zestawów węży

2018-2021

Połączenie z producentem węży przemysłowych

2022

Poznaj nas bliżej

Eko industrie

Węże przemysłowe Sati

Zapoznaj się z naszą ofertą węży przemysłowych gumowych oraz z PVC. Skontaktuj się z nami i poproś o ofertę węży w rolkach oraz zestawach smart OEM kits. Sprawdź dostępność u nas lub u któregoś z naszych dystrybutorów na ternie kraju.

ZRÓWNOWAŻONY ROZÓWJ

Agenda 2030

Włączamy się w realizację agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju,
aby nie zmniejszać szans zaspokojenia potrzeb przyszłym pokoleniom. Wybrane
przez nas obszary spełniają kryteria poszanowania środowiska, postępu
społecznego i gospodarczego.

PRZYSZŁOŚĆ

Industry 4.0

Pracujemy nad inteligentną platformą, będącą rozwinięciem naszego Cloud Computing. Dzięki niej możliwe będzie dokonywanie zmian w specyfikacjach technicznych zestawów takich, jak ich skład, długość poszczególnych elementów, ilość, opisy, czy kolejność pakowania. Nasi klienci otrzymają możliwość zdalnego dokonywania zmian, co skróci i uprości procedury wdrożeniowe do minimum. Wszystko będzie mogło odbyć się nawet tuż przed uruchomieniem produkcji w naszym zakładzie. Możliwe będzie nie tylko śledzenie produkcji, algorytm wskaże najbliższy wolny termin produkcji, jeżeli przekroczy ilości w przyjętym harmonogramie.