SIEĆ DYSTRYBUCJI

Oferujemy dużo więcej niż cennik i elektroniczny dostęp do magazynu. Porównaj naszą ofertę wparcia dla
dystrybutorów z tym, co masz dzisiaj. Wybierz partnera biznesowego, który traktuje Cię najbardziej po partnersku.

Sieć dystrybucji

SIEĆ DYSTRYBUCJI

Oferujemy dużo więcej niż cennik i elektroniczny dostęp do magazynu. Porównaj naszą ofertę wparcia dla
dystrybutorów z tym, co masz dzisiaj. Wybierz partnera biznesowego, który traktuje Cię najbardziej po partnersku.

Sieć dystrybucji

Bezpieczeństwo
biznesu

Możliwość
rozwoju

Zabezpieczenie
przyszłości

Polisa na ciężkie
czasy

Odciążenie
magazynowe

Promocja
i partnerstwo

Czytelne zasady

Powyższe obietnice znajdziesz w naszej umowie dystrybucyjnej, a plan wcielania ich w życie zawrzemy w biznes planie, będącym jej załącznikiem. Porównaj naszą ofertę dystrybucyjną z tą, którą masz teraz, żeby wiedzieć czy obecny dostawca w równym stopniu co my, dba o Ciebie.

Opłacalność biznesu

Powołujemy dystrybutorów do obsługi określonych rejonach w przypadku węży standardowych oraz o zasięgu krajowym, w przypadku tych specjalistycznych. Pomagamy wyszukiwać nisze rynkowe i rozwijać tam sprzedaż. Wszystko po to, aby zapewnić przestrzeń do rozwoju sprzedaży.

Rozwijanie sprzedaży

Zawsze, kiedy zostajemy poproszeni, wpieramy dystrybutorów podczas spotkań z klientami. Pomagamy w zdobywaniu klientów typu OEM poprzez negocjacje w europejskich centrach decyzyjnych oraz transfer know-how oraz promocji na targach krajowych i zagranicznych.

Integrowanie dystrybutorów

Dbamy o dobrą atmosferę pomiędzy dystrybutorami. Wkładamy dużo siły w integrowanie, nie tylko z Polskim oddziałem i centralą Sati we Włoszech, ale pomiędzy samymi dystrybutorami. Zachęcamy ich do współpracy i wspieramy w realizowaniu wspólnych projektów.

Zmniejszanie magazynu

Oferujemy wgląd w trybie „on-line” do magazynów w Polsce i we Włoszech. Bezpłatny program ekoline daje możliwość odsprzedaży towarów nierotujących oraz szybkie zakupy w ilościach niehurtowych od innych dystrybutorów. Wszystko po to, aby obniżać koszt magazynu.

Transfer know-how

Obiecać to jedno, ale zawrzeć w pisemnej umowie i wspólnym business planie to zupełnie coś innego. Naszym celem było zbudowanie atrakcyjnego modelu dystrybucyjnego. Jeżeli udało nam się Ciebie zaciekawić, ale potrzebujesz więcej informacji to chętnie się umówimy na spotkanie.

UMOWA
DYSTRYBUCYJNA

Obiecać to jedno, ale zawrzeć w pisemnej umowie i wspólnym business planie to zupełnie coś innego. Naszym celem było zbudowanie atrakcyjnego modelu dystrybucyjnego. Jeżeli udało nam się Ciebie zaciekawić, ale potrzebujesz więcej informacji to chętnie się umówimy na spotkanie.

Skontaktuj się z nami!