Czym są?

Czym są?

To zestawy węży, rurek i kabli pociętych na odpowiednią długość, na których mogą być zamontowane żądane akcesoria, aby eliminować koszty przygotowania po twojej stronie. Każdy z odcinków będzie odpowiednio oznaczony, aby skracać czasy identyfikacji i eliminować błędy podczas montażu. Gotowe półprodukty mogą być łączone w wiązki i spakowane w odpowiedniej kolejności, aby wyciąganie było zsynchronizowane z każdą operacją produkcyjną. Każdy zestaw zawierać może check-listy informujące o zawartości i miejscach przeznaczenia oraz instrukcje poprawnego montażu
czytelne dla pracowników bez doświadczenia, a nawet nie znających języka lokalnego.

SMART OEM Kits

Obniżymy twoje koszty zakupu i produkcji

Koniec z kupowaniem więcej niż potrzeba do aktualnej produkcji, koniec z kosztami odpadów i ich utylizacji, kosztami magazynowania, nie wspominając o koszcie delegowania pracowników do wytworzenia produktu gotowego do montażu na linii produkcyjnej. Zestawy smart OEM kits eliminują wszystkie z nich i usprawniają procesy pomiędzy działami.

Skrócimy czasy identyfikacji

Od samych węży, poprzez wiązki, na opakowaniach zbiorczych włącznie, stosujemy odpowiednie znakowanie, aby identyfikacja była szybka i poprawna na każdym stanowisku pracy. Zestawy uzupełniamy indywidualnie projektowanymi instrukcjami poprawnego montażu, aby nawet niedoświadczeni i nie mówiący lokalnym językiem pracownicy, szybko i bezbłędnie go wykonali. Wiemy, ile czasu i pieniędzy kosztuje usuwanie skutków błędów na liniach produkcyjnych.

Nie poniesiesz kosztów wdrożenia

Wdrożenie smart OEM kits wymaga przeprowadzenie identyfikacji i pomiarów węży, rurek, kabli
i przewodów, następnie identyfikacji miejsc przyłączeniowych, systemu oznaczania czy systemu pakowania. Każdą
z wymienionych i inne operacje możemy wziąć na siebie. Wyspecjalizowany we wdrożeniach zespół Eko Industrie odwiedzi Cię i wykona niezbędne prace, których kosztów nie będziesz ponosić.

SMART OEM Kits - Dowiedz się

Więcej o procesie produkcji

Cięcie

Rozwijanie, pomiar długości i cięcie węża odbywa się
w automatycznym procesie, który zapewnia
wysoką i powtarzalną długość odcinków, a przede wszystkim jest do 4x krótszy od cięcia ręcznego.

Drukowanie powierzchniowe

Żądana informacja drukowana jest na zewnętrznej powierzchni węży i osłon. Odbywa się w trybie
automatycznym. Dostępne są kwa kolory drukowania: biały lub czarny.

Etykietowanie

Możliwe jest drukowanie do 3 etykiet na odcinek, w dowolnych kolorach. Poza tekstem mogą zawierać
kody paskowe i QR. Następnie naklejane są na elementach zestawu we wskazanych miejscach.

Czyszczenie po cięciu

Odbywa się poprzez przestrzelenie nabojem PU, w celu usunięcia cząstek gumy, oplotu i spirali
stalowej czy odprysków ocynku, powstających podczas cięcia lub montażu przewodu. Uwaga! Przedmuchiwanie sprężonym powietrzem nie jest skuteczną metodą czyszczenia.

Integrowanie komponentów

Łączymy ze sobą różne komponenty: węży, końcówki, złącza, osłony itd. Celem jest przygotowanie
elementu gotowego do finalnego montażu na linii produkcyjnej i eliminowanie tej pracy u naszych
klientów.

Montaż przewodów

Odbywa się za pomocą pras hydraulicznych, posiadających świadectwa kalibracji oraz tablic zakuć dostarczonych
przez producenta węży i końcówek. Na ich podstawie odbywa się kontrola poprawności średnic po zakuciu.

Znakowanie komponentów

Dedykowane dla przewodów hydraulicznych i przemysłowych. Polega na wybiciu żądanych symboli na tulejach. Możliwe jest umieszczenie po 14 znaków w dwóch wierszach.

Zaślepianie końców

Zgrzewanie koszulek termokurczliwych na końcach węży i przewodów, aby zabezpieczyć je przed dostaniem się wszelkich zanieczyszczeń. Zalecane dla przewodów hydraulicznych i paliwowych.

Testy ciśnieniowe

Dedykowane dla przewodów hydraulicznych, które mogą być testowane ciśnieniem statycznym na
stanowisku pracującym do ciśnienia 1.450 bar.

Łączenie w wiązki

Elementy zestawu mogą być spakowane razem lub połączone w wiązki, dedykowane do konkretnej
sekwencji produkcyjnej. Podobnie jak poszczególne węże, również wiązki są odpowiednio oznaczane.

Instrukcje montażu

Projektujemy instrukcje, które są czytelne dla pracowników linii produkcyjnych, nawet jeżeli nie mają technicznego wykształcenia, doświadczenia zawodowego, a nawet nie znają języka lokalnego. Celem jest wskazanie poprawnego i efektywnego czasowo montażu elementów zestawu węży.

Odpowiednia kolejność pakowania

Wiązki lub elementy zestawu mogą być spakowane zgodnie z kolejnością sekwencji produkcyjnych. Na wierzchu znajdą się te, które będą montowane czyli wyciągane jako pierwsze,
a następne zgodne z dalszą kolejnością montażu.

Znakowanie kartonów

W ramach procesu znakowane są kartony oraz palety zbiorcze. Celem jest umieszczenie informacji
ułatwiających identyfikację i usprawnienie wewnętrznych procesów logistycznych oraz magazynowych.