AGENDA

2030

Dowiedz się jakie kroki podejmujemy aby dbać o zrównoważony rozwój.

agenda

Podejmować działania mające na celu poprawę zdrowia i dobrostanu swoich pracowników, zapewniać opiekę zdrowotną.

DZISIAJ

CEL

Wspierać programy edukacyjne, szkolenia zawodowe i rozwój umiejętności, aby przyczyniać się do poziomu edukacji i kwalifikacji w społeczeństwie.

CEL

Wspierać równość płci, zapewniać równą płacę ze równą pracę i promować różnorodność.

DZISIAJ

CEL

Redukować emisję gazów cieplarnianych, inwestować z odnawialne źródła energii i działać zgodnie z zasadami odpowiedzialności klimatycznej.

DZISIAJ

CEL

Korzystać z rewolucji cyfrowej jako czynnika poprawiającego produktywność.

CEL

Minimalizować odpady, aby zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko. Osiągnąć ten cel poprzez wdrożenie zrównoważonych praktyk w obszarze produkcji i konsumpcji.

DZISIAJ

CEL

zestawy węży pkt 12 odpowiedzialna konsumpcja i produkcja