Dostawcy

Aktywnie promujemy nasze marki, dla każdej wyznaczamy opiekuna, który pozostaje w ciągłym kontakcie i dyspozycji z dostawcą. Budowana przez nas platforma Industry 4.0 będzie mogła przekazywać cenne informacje o prowadzonych projektach handlowych, działaniach konkurencji oraz możliwościach rynkowych, a wszystkiego dowiesz się w trybie „on-line” .

Jesteśmy otwarci na prowadzenie wspólnych kampanii handlowych i marketingowych czy wspólnych wizyt handlowych. W ramach współpracy możemy dostarczać informacje o działaniach wskazanych przez Twoją firmę konkurentów, ich mocnych oraz słabych stronach.


Wśród najważniejszych punktów wsparcia znajdują się:


  • dedykowany opiekun produktu
  • aktywna penetracja rynku
  • inwestycje w urządzenia serwisowe i diagnostyczne
  • raporty z wizyt handlowych (tryb on-line)
  • raporty o działaniach konkurencji (tryb on-line)
  • prowadzenie wspólnych kampanii i dostęp do ich wyników (tryb on-line)
  • wspólne planowanie biznesowe krótko i długoterminowe